Nautilus เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการแฟ้มและโฟลเดอร์ต่างๆ ทั้งในเครื่องของคุณเองและในเครือข่าย มีความสามารถต่างๆ อยู่ในตัวเองอยู่แล้ว แต่ก็มีการใช้งานบางอย่างที่ต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก หรือต้องใช้ความสามารถของโปรแกรมอื่นจึงจะสามารถทำงานนั้นได้ แต่เราก็มีวิธีที่จะเพิ่มเติมเสริมสร้างความสามารถต่างๆ ของ Nautilus ที่ขาดหายไปหรือมีขั้นตอนยุ่งยาก ได้ด้วยโปรแกรม Nautilus Actions

Nautilus Actions เป็นโปรแกรมที่ใช้ช่วยเพิ่มความสามารถในด้านต่างๆ ให้กับ Nautilus ติดตั้งได้โดยตรงจาก Synaptic โดยความสารถหรือฟังก์ชัน ที่เพิ่มให้กับ Nautilus จะเป็นการเรียกใช้งานโปรแกรมอื่นหรือคำสั่งในเทอร์มินัล ผ่านการคลิกขวาที่ใน Nautilus การเลือกไฟล์แล้วคลิกขวา หรือการเลือกโฟลเดอร์แล้วคลิกขวา ก็จะมีรายการของฟังก์ชันที่เราสามารถเรียกใช้งานได้เพิ่มเข้าจากรายการคลิก ขวาปกติ ความสารถหรือฟังก์ชันที่เราจะเขียนนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานแต่ละท่านว่า ต้องการจะเพิ่มฟังก์ชันอะไรบ้าง

Nautilus Actions

แนะนำการสร้างฟังก์ชัน
เปิด Nautilus Actions (โปรแกรมอยู่ที่ ระบบ > การกำหนดค่าปฎิบัติการของ Nautilus) คลิกเพิ่ม
ป้ายชื่อ: จะเป็นการตั้งชื่อที่จะแสดงเมื่อคลิกขวา
คำแนะนำเครื่องมือ: เป็นการเขียนแนะนำหรืออธิบายความสามารถของฟังชั่นนั้น
ไอคอน: เลือกไอคอนที่ใช้แสดงนำหน้าฟังชันที่สร้างขึ้น
คลิกเลือก Main > แก้ไข
พาธ: เป็นการระบุคำสั่ง
พารามิเตอร์: พารามิเตอร์ต่างของคำสั่ง
ที่เงื่อนไข
ชื่อแฟ้ม: ระบุชนิดของแฟ้มที่จะให้มีการแสดงฟังก์ชันนั้นเมื่อคลิกขวา

ผมก็ขอแนะนำตัวอย่างฟังก์ชันที่ผมใช้งานอยู่ให้คุณได้ลองนำไปใช้ หรือนำไปดัดแปรงให้เหมาะสมกับการใช้งานของตัวเอง ดังนี้
 1. sudo nautilus เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับการเปิดโฟลเดอร์ที่เลือกด้วยสิทธิรูท ปกติเราจะเรียกเปิดโฟลเดอร์ด้วยสิทธิรูทเราจะต้อง ใช้คำสังในเทอร์มินัลดังนี้ (สมมุติต้องการเปิด /usr/share ด้วยสิทธิรูท) "sudo nautilus /usr/share" แต่ถ้าเราใช้ Nautilus Actions ใน Nautilus เราก็ไปที่ /usr เลือกโฟลเดอร์ share คลิกขวาเลือก sudo nautilus ก็จะเป็นการเปิดโฟลเดอร์ share ด้วยสิทธิรูท
  ชื่อคำสั่ง: sudo nautilus
  พาธ: gksu
  พารามิเตอร์: nautilus %u
  เงื่อนไข: โฟลเดอร์เท่านั้น
 2. chmod execute เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับอนุญาตให้เรียกใช้แฟ้มเป็นโปรแกรม โดยปกติจะต้องเลือกแฟ้มคลิกขวาเลือกคุณสมบัติเลือกแท็บสิทธิ และก็เลือกอนุญาตให้เรียกใช้แฟ้มเป็นโปรแกรม แต่เมื่อใช้คำสั่งนี้แล้วเลือกแฟ้มคลิกขวาอนุญาตได้เลย
  พาธ: chmod
  พารามิเตอร์: +x %M
  เงื่อนไข: แฟ้มเท่านั้น
  ชื่อแฟ้ม: *.py ; *.sh ; *.c ;
 3. move to xxx เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับย้ายแฟ้มหรือโฟลเดอร์ ไปยังตำแหน่ง xxx โดยเราสามารถกำหนดชนิดของแฟ้มให้ตรงกับตำแหน่งที่จะย้ายไปได้
  พาธ: MV
  พารามิเตอร์: %M /home/bb/เอกสาร
  เงื่อนไข: แฟ้มเท่านั้น
  ชื่อแฟ้ม: *.txt ; *.pdf ; *.py ; *.c ; *.zip ; *.rar ; *.doc ; *.ppt
  โดยถ้าเราเปลี่น ชื่อแฟ้มเป็น: *.mp4 ; *.mov ; *.mpg ; *.3gp ; *.avi ; *.ogv
  พารามิเตอร์เปลี่นเป็น: %M /home/bb/วีดิทัศน์
  เราก็จะได้ฟังก์ชันที่ใช้สำหรับย้ายแฟ้มไปโฟลเดอร์วีดิทัศน์
 4. หมุนภาพไป 90° เป็น ฟังก์ชันที่ใช้สำหรับหมุนรูปภาพตามเข็มนาฬิกาไป 90° โดยจะเป็นการเรียกใช้โปรแกรม ImageMagick ซึ่งต้องติดตั้งก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ ติดตั้งได้โดยตรงจาก Synaptic โปรแกรม ImageMagick นั้นมีความสามารถมากมาย ดูตัวอย่างการใช้งานได้ที่ http://www.imagemagick.org/Usage/ โดยผมจะขอนำฟังก์ชันหมุนรูปภาพมาใช้
  พาธ: convert
  พารามิเตอร์: -rotate 90 %M %M (ถ้าหมุนกลับเปลี่ยนเป็น -90)
  เงื่อนไข: แฟ้มเท่านั้น
  ชื่อแฟ้ม: *.jpg ; *.png ; *.gif ;
 5. resize เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับปรับขนาดรูปภาพ โดยจะเป็นการเรียกใช้โปรแกรม ImageMagick เช่นเดียวกัน
  พาธ: convert
  พารามิเตอร์: %M -resize 30%% %M (ปรับขนาดเหลือ 30%)
  เงื่อนไข: แฟ้มเท่านั้น
  ชื่อแฟ้ม: *.jpg ; *.png ; *.gif
 6. vdo to mp3  เป็น ฟังก์ชันที่ใช้สำหรับคัดลอกข้อมูลเสียงจากไฟล์ vdo แบบต่างๆ ไปเป็นไฟล์เสียงแบบ .mp3 โดยจะเป็นการเรียกใช้โปรแกรม ffmpeg ซึ่งต้องติดตั้งก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ ติดตั้งได้โดยตรงจาก Synaptic โปรแกรม ffmpeg นั้นมีความสามารถมากมาย ดูตัวอย่างการใช้งานได้ที่ http://ffmpeg.org/ffmpeg-doc.html โดยผมจะขอนำฟังก์ชันการคัดลอกข้อมูลเสียงมาใช้
  พาธ: ffmpeg
  พารามิเตอร์: -i %M -acodec copy %M.mp3
  เงื่อนไข: แฟ้มเท่านั้น
  ชื่อแฟ้ม: *.flv ; *.mkv ; *.DAT ; *.avi

 

Comment

Comment:

Tweet

สวัสดีครับครับ อ้อ... ขอบคุณสำหรับคอมเม้นนะครับ entry เยอะดีครับ มีแต่ที่น่าสนใจทั้งนั้นจ๊ะ

#1 By mytotoe on 2010-01-11 09:32

Recommend

Tags

Recommend